Resultaten voor monitor definitie

monitor definitie
Definities monitor.
Home Definities monitor. Het aantal woningzoekenden dat gereageerd heeft op verhuurde woningen, gedeeld door het aantal verhuurde woningen, uitgedrukt als het gemiddelde aantal woningzoekenden per verhuurde woning. Directe bemiddelingen en WensWacht nemen we niet mee. Het aantal woningzoekenden per subgroep dat in de betreffende periode een woning heeft verkregen via de media of directe bemiddeling, gedeeld door het aantal actief woningzoekenden per subgroep dat op die woningen heeft gereageerd plus het aantal geslaagde direct bemiddelden uitgedrukt als percentage.
Gratis woordenboek Van Dale.
Je hebt gezocht op het woord: monitor. m o nitor meervoud: monitors, monit o ren 1 m televisiescherm als controleapparaat 2 mv, Belgiƫ jeugdleider 3 mv, Belgiƫ studiebegeleider 4 mv, iem. die toezicht houdt; waarnemer m o nitoren monitorde, heeft gemonitord 1 controleren, toezicht houden op.
Monitor duurzame agro-grondstoffen 2016.
In deze gevallen berekent CBS zelf een indicator. Dit geldt voor de cijfers over de verduurzaming van kweekvis, cacao en groenten fruit. CBS hanteert in de Monitor Duurzame Agro-grondstoffen de definitie van duurzaamheid zoals die binnen de verschillende convenanten is vastgesteld.
Definities Leesmonitor.
De betreffende activiteiten leiden tot literaire competentie, en kunnen productief schrijven, voordragen, receptief luisteren en lezen of reflectief beschouwen van aard zijn. Daarnaast zijn de activiteiten leesbevorderend, in de zin dat ze beogen het leesplezier te vergroten vrij naar LCKA, 2005.
Parkstad Limburg Parkstadmonitor.
In verband met de trendbreuk zijn er nu twee thema's' met werkzoekenden: een met de cijfers vanaf 2015 en een met de oudere cijfers volgens de oude definitie. Software Parkstadmonitor is vernieuwd april 2015. De software achter de Parkstadmonitor Swing is geheel vernieuwd.
Nederlandse dancefestivals in kaart met de Dance Festival Monitor.
Aangezien het een steekproef betreft geeft de monitor een goed beeld van de markt. De definitie van een festival is tegenwoordig wat verwarrend, voorheen werden hiermee vooral outdoor festivals bedoelt. De definitie die wij gebruiken in de monitor is een indoor en/of outdoor evenement.
Betekenis Monitor.
Je kunt ook zelf een definitie van Monitor toevoegen. vlak waarop film televisie, of computerbeelden vertoond w Bron: www.muiswerk.nl. informatica een scherm waarop de informatie uit een computer zichtbaar wordt gemaakt De tekst van het WikiWoordenboek was op de monitor zichtbaar.
Gemeenschappelijke definitie van het begrip, oorsprong, van goederen EU monitor.
Gemeenschappelijke definitie van het begrip, oorsprong, van goederen EU monitor. Over deze site. Woensdag 5 december 2018. Gemeenschappelijke definitie van het begrip, oorsprong, van goederen Hoofdinhoud. Dit is een beperkte versie. U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Contacteer ons